Föreningens målsättning

Vara en god simfrämjare inom simidrott genom att:

Bedriva en bred verksamhet för alla åldrar inom Lysekils kommun 
Erbjuda olika former av träningsalternativ (tränings-, tävlings- och motionsinriktad) 
Hålla kvalité på verksamheten som bedrivs 
Verka för social fostran genom att:

Visa föredömligt ledarskap med tydliga regler och normer 
Lära sig visa hänsyn och respekt för andra människor 
Genomföra aktiviteter som ger ökat självförtroende och gott kamratskap 
Aktivt stödja varje simmare i sin utveckling av den individuella prestationen 
Verka för gruppgemenskap/sammanhållning 

Deltagande pojk- och flicklag vid Simiaden Regionsfinaler 
Vara representerad i alla åldersklasser vid Simiaden Region och Sum-Sim Region 
Verka för aktivt föräldraengagemang genom att:

Aktivt verka för social trevnad och gemenskap bland våra föräldrar 
Informera väl om vår verksamhet 
Tillhandahålla utbildning för respektive ansvarsområde