Organisation

Lysekils simsällskap är klubben som bedriver en bred simverksamhet
för alla åldrar i Lysekils kommun med omnejd.

Vi har simundervisning från 4 års ålder i vår simskola som följer Svenska simförbundets (SSF) Simlinjen. Vi strävar efter att ge varje individ möjlighet att utvecklas i sin egen takt och känna trygghet i sin kontakt med vattnet. Efter simskolan finns det en naturlig övergång till simträning där ytterligare simkunnande, teknik och kondition är några av ingredienserna. I våra teknikgrupper utvecklas också ett ökat självförtroende, kamratskap och en social fostran. Vi bedriver en bred tävlingsverksamhet för våra medlemmar där vi deltar på ett 20-tal tävlingar årligen. Våra egna tävlingar i klubbens regi är mycket populära. För de som inte är intresserade av att tävla finns det grupper där vi bedriver simträning som motionsform. Delfingrupp är för de yngre och i vår Mastersgrupp bedrivs träning för äldre simmare från övre tonåren och uppåt. Här finns ingen övre åldersgräns.

Välkommen till oss!