Barn-HLR

Hjärt och Lung Räddning för dig som vuxen som vill kunna grunderna i barn-HLR.
Vi är en grupp om minst 10 och högst 20 stycken vuxna, allt material tillhandahålls.
Utbildningen genomförs i Gullmarsborg, samling i simhallen entré en kvart före utsatt tid.


Barn-HLR

Hjärt och Lung Räddning för dig som vuxen som vill kunna grunderna i barn-HLR.
Vi är en grupp om minst 10 och högst 20 stycken vuxna, allt material tillhandahålls.
Utbildningen genomförs i Gullmarsborg, samling i simhallen entré en kvart före utsatt tid.